Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

               Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, 
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

 Zarząd Powiatowego Szkolnego

                                                                                        Związku Sportowego

 

 

Zadanie pn. „Kalendarz imprez sportowych szkół powiatu jeleniogórskiego„ realizowane w ramach dofinansowania ze środków Powiatu Jeleniogórskiego.